Ziekmelden en verzuim

Ziekmelden en verzuim

Als uw kind ziek is, kunt u dit op twee manieren voor schooltijd doorgeven.

  • U kunt dit via een bericht in de Parro-app bij de leerkracht melden of
  • telefonisch via telefoonnummer 0416-272777

Graag onder vermelding van de naam van uw kind, de groep (bij telefonische melding) en de reden van afwezigheid.

Wanneer we bij aanvang van de lessen geen bericht hebben ontvangen, nemen we zelf contact op met de ouders.

Een enkele keer komt het voor dat ouders hun kind ziek melden, omdat er geen extra verlof wordt toegekend. Wanneer dit gebeurt, wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar, die dan op huisbezoek komt. Mocht deze vaststellen dat er inderdaad geen sprake is van ziekte, kan proces- verbaal opgemaakt worden.

Categorie: