Buitenschoolse Opvang

tekening berkKMB biedt bij de BERK buitenschoolse opvang aan op maandag t/m vrijdag voor alle schoolgaande kinderen van de groepen 1 t/m 8. Bij de Buitenschoolse Opvang (BSO) de BERK werken we met twee basisgroepen.

We bieden hier alle ruimte om onder leiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers lekker te spelen, te knutselen, lezen en verschillende activiteiten uit te voeren. Op deze groep bieden we ook voorschoolse opvang aan (VSO). De kinderen worden voor school opgevangen in het lokaal van KMB en vervolgens naar de klas gebracht.

Ons uitgangspunt is dat kinderen op de BSO zijn in hun vrije tijd. Kinderen mogen zelf hun activiteiten kiezen; doen wat ze zelf graag willen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zowel individueel als in groepsverband naar hartenlust kunnen spelen.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen wijze en in eigen tempo. Respect voor ieders eigenheid is erg belangrijk. We bieden vrijblijvend allerlei activiteiten aan om de ontwikkeling te stimuleren. De activiteiten zijn niet resultaat gericht. Belangrijk is dat het kind plezier beleefd en lekker bezig is en dit doet in een veilige en vertrouwde omgeving. Een kind moet zich thuis kunnen voelen op de BSO. Verder moet de omgeving uitdagend en stimulerend zijn: kinderen moeten er fijn kunnen spelen en zich ontwikkelen.

We begeleiden het kind in het ontwikkelen van zelfstandig en sociaal gedrag, zoals bijvoorbeeld samen spelen, opkomen voor jezelf, rekening houden met elkaar, zelf problemen oplossen, helpen met dagelijkse dingen, enz.

Dagstructuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

14:30 Verwelkomen van de kinderen
Om 14:30 uur staat de PM een centraal punt in de hal om de kinderen van BS De Berk op te vangen. De kleuters worden door de leerkrachten van school naar de BSO gebracht, de oudere kinderen komen zelfstandig naar de BSO. Wij hebben twee BSO lokalen in school tot onze beschikking. Een daarvan is in de ruimte van de peutergroep voor de allerjongste BSO kinderen. De oudere kinderen worden opgevangen in de BSO ruimte op de eerste verdieping.

14:30 – 14:45 Vrij spelen
Voordat we aan tafel gaan, mogen de kinderen even spelen. Oudere kinderen mogen eventueel al even buiten spelen. We hebben hiervoor gekozen, omdat de kinderen dan tot rust kunnen komen. Ze kunnen dan naar hun eigen tempo terugschakelen. Tevens wachten we op de kinderen die met de taxi worden gebracht, en dus iets later zijn.

14:45 – 15:15 Gezamenlijk wat eten en drinken
Het eetmoment vindt plaats in de basisgroepen.
Vervolgens wordt er afgesproken wat er na het eten gedaan gaat worden, bij goed weer gaan we eerst allemaal naar buiten. Ook wordt er vertelt welke activiteit de kinderen die middag kunnen doen met de pedagogisch medewerker.

15:15 – 17:15 Vrij spelen / gezamenlijke activiteit / naar buiten
Dit kan een spel zijn, een knutselactiviteit, een boekje voorlezen of iets dergelijks. De kinderen die zelfstandig buiten mogen spelen, kunnen er ook voor kiezen om buiten te gaan spelen.

17:00 Ophalen eerste kinderen
Vanaf deze tijd kunnen de kinderen worden opgehaald. Als ouders hun kind komen ophalen,
bespreekt de PM’er met de ouders en het kind hoe de dag is verlopen. De PM’er stimuleert het kind zoveel mogelijk zelf te vertellen. De pedagogisch medewerker vult aan als dat nodig is. De ouders pakken brieven e.d. uit het postvakje om mee naar huis te nemen.

17:15 – 17:30 Grote activiteiten opruimen
De kinderen die iets aan het doen zijn, wat veel tijd kost met opruimen, gaan vast opruimen en gaan een klein “werkje” doen.

17:30 – 18.30 Spelen met materiaal dat snel is opgeruimd
De kinderen die er nog zijn, mogen nog spelen met materiaal dat snel op te ruimen is. Dit omdat als de ouders komen, de kinderen er meestal geen zin meer in hebben om nog op te ruimen. De PM’er gaat de laatste dingen van de dag doen; rapportage schrijven / opruimen / stofzuigen / dweilen / wc’s nalopen etc.

18:30 Afsluiten

Dagstructuur op woensdag

12.15 Verwelkomen van de kinderen
De kinderen worden door de leerkracht naar de BSO gebracht of komen zelfstandig naar de BSO.

12.15-12.30 Vrij spelen
Zie “vrijspelen” hierboven beschreven.

12.30 – 13.15 Lunch
De kinderen eten hun boterhammen. Onder het eten wordt er vertelt over wat er die dag op school is gebeurd. De lunch wordt verzorgd door KMB. Dit geldt ook voor de studiedagen en de vakantieopvang dus kinderen hoeven zelf niets mee te nemen.

13.15 – 14:45 Uitstapje/ activiteit of vrij spelen
Met de groep kinderen op woensdag wordt er onderling afgesproken wat er die middag gedaan wordt.

14:45 Vanaf dit tijdstip volgen we de reguliere dag structuur (zie boven)

Dag structuur tijdens vakanties.
Tijdens de vakanties van de BSO staat er altijd een thema centraal. Aan de hand van het thema wordt er een draaiboek gemaakt met activiteiten. Per dag worden er twee activiteiten aangeboden. De dag structuur geeft een globaal overzicht van de dag. Afhankelijk van de activiteiten, de groep en de behoeften van de groep, wordt deze aangepast.

07:30-9:00    Inloop/vrij spelen

09:30-10:00  Fruit eten en wat drinken

10:00-12:00  Activiteit (eventueel aangevuld met buiten spelen/vrij spelen)

12:00-13:00  Lunch

13:00           Ophalen/brengen van kinderen (ochtend of middag opvang)

12:30-14:00  Pauzemoment pedagogisch medewerkers. Kinderen kunnen vrij spelen.

15:00-15:30  Iets drinken en eten

15:30-17:00  Activiteit

17:00-18:00  Zie dag structuur BSO na een gewone schooldag

De pedagogisch medewerkers van De Berklogo kmb met rand
KMB werkt alleen met geschoolde medewerksters met minimaal een afgeronde pedagogische MBO opleiding. Op de groep is minimaal één medewerkster in het bezit van een EHBO diploma. Daarnaast is er altijd iemand in het gebouw aanwezig met een BHV diploma. Indien nodig worden medewerksters bijgeschoold of verdiepen zich d.m.v. een cursus gericht op de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers van De Berk staan vanzelfsprekend open voor al uw vragen en suggesties. Het spreekt voor zich dat zij nooit de ouders in hun volledige rol kunnen vervangen. Om uw kind zo goed en prettig mogelijk te kunnen opvangen is een open contact en overdracht van ervaringen en ontwikkelingen tussen de pedagogisch medewerkers en u van wezenlijk belang. Voor de onderlinge contacten wordt ruim gelegenheid geboden tijdens de haal en breng contacten en er kan ook altijd een afspraak voor een gesprekje gemaakt worden.

De Oudercommissie
Alle locaties van KMB hebben een betrokken oudercommissie. De oudercommissie heeft een belangrijke rol als tussenpersoon tussen de BSO en ouders. De commissie verleend o.a. hand- en spandiensten op de BSO en biedt ondersteuning aan bij activiteiten en uitstapjes. Ook het bedenken van leuke acties rondom kerst en sinterklaas komt jaarlijks terug. Andere taken zijn o.a. beheer financiën o.c., organiseren (indien van toepassing) met de pedagogisch medewerkers van de BSO, open dagen en thema avonden voor de ouders. We zijn nog op zoek naar leden voor de oudercommissie.

Heeft u vragen of wilt U wat meer informatie? Neem dan contact op met 0416-278472 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Categorie: