Inspectie

De Rijksinspecteur voor het onderwijs inspecteert de school regelmatig. In 2020-2021 heeft een  Kwaliteitsonderzoek op bestuursniveau plaatsgevonden. In het kader van dit onderzoek is een steekproef uitgevoerd op diverse scholen, waaronder bs Theresia. De resultaten zijn op de website van de inspectie te raadplegen: http://www.onderwijsinspectie.nl

Categorie: