Leerlingzorg op De BERK

Gedurende de hele loopbaan op onze school worden leerlingen intensief gevolgd in hun ontwikkeling. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke rol. Hij of zij volgt en observeert hoe de leerlingen zich ontwikkelen en wat ze beheersen binnen de leerstofgebieden. Ook volgt de groepsleerkracht nauwkeurig de inzet, belangstelling en het welbevinden van de leerlingen. 

We onderscheiden op onze school vijf niveaus van zorg:

1. Zorg aan alle leerlingen (de basis) 
2. Zorg aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in de klas (instructie afhankelijk en instructie onafhankelijk)
3. Overleg met de intern begeleider en evt. inzet zorgteam 
4. Inzet externen 
5. Inzet samenwerkingsverband POLangstraat Heusden Altena

De intern begeleider co├Ârdineert de zorg op basisschool De BERK. In het interne ondersteuningsplan staat beschreven hoe de zorg op de 5 niveaus vormgegeven wordt.

Categorie: