Veiligheid op school

Op De BERK werken we aan een veilige schoolomgeving voor iedereen. Veilig zijn en je veilig voelen vinden we erg belangrijk.
In de groepen gebruiken we de methode Kanjertraining om te werken aan een fijn groepsklimaat. 

kanjertraining logo
De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creƫren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.Teamleden, kinderen en ouders leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
De Kanjerregels zijn onze basisregels:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar                                                                   
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

 

In de schoolgids en in onderstaande protocollen kunt u meer lezen over lezen over het veiligheidsbeleid op onze school. 

Beleid Sociale Veiligheid BS de Berk

Gedragscode voor Leerrijkscholen

Protocol gedrag BS de Berk

Protocol computers en sociale media voor groep 5 t/m 8

 

Categorie: