Oudervereniging

De BERK heeft een actieve OV. Iedere ouder/verzorger die een kind op De BERK heeft, is automatisch lid van deze oudervereniging. Het bestuur is samengesteld uit een groep van gekozen ouders die, samen met u, allerlei activiteiten organiseert en meedenkt over het totale schoolgebeuren. Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarbij u, als lid, van harte welkom bent. Elke zes weken vergadert het bestuur in aanwezigheid van een teamlid. De vergaderingen zijn openbaar, maar er is geen spreekrecht, tenzij van tevoren aangevraagd. De notulen zijn te lezen op de website van de school.

Bestuursleden van de OV:
Renske Vonk, Marieke Ketelaars, Mirjam van Son, Wietske de Jong, Sandra van Bladel, Annika Lensvelt, Hanneke Hamers, Caroline Govers, Lennie Donders, Caroline Heyda, Aletta Meyer, Angeliek Klijn

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 18,50.
Daarvan bekostigen we:
• Festiviteiten zoals Carnaval, de Paasviering, Koningsdag, de BERKdag
• Kerst
• Sinterklaas
ov met rand

Categorie: