Schoolbeleid

Op deze pagina vindt u onze schoolgids, het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel. 

In de schoolgids vindt u praktische informatie als school-, gymtijden en verlofregelingen. Daarnaast kunt u meer lezen over de visie van de school en de lesprogamma's. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, dan bent u welkom een afspraak te maken met Ingrid Stokkermans, directeur. 
Hier vindt u de link naar de schoolgids van BS De BERK 2022-2023 en de bijlagen die erbij horen. 

In het schoolplan kunt u lezen hoe we ons als school de komende jaren verder willen ontwikkelen en de kwaliteit van ons onderwijs steeds verder willen verbeteren. 
Schoolplan BS De BERK 2019-2023 

In het schoolondersteuningsprofiel brengen we in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven we aan welke stappen we zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren.
Hier vindt u spoedig de link naar het Schoolondersteuningsprofiel BS De BERK

Categorie: