Leerlingenraad

Kinderen kunnen heel goed aangeven wat ze fijn vinden, wat voor hen het beste werkt en wat misschien ook anders of beter zou kunnen. Als school hebben we daarom een leerlingenraad, waarin leerlingen van groep 5-6-7-8 zitten.
Zij mogen en kunnen meedenken over allerlei schoolse onderwerpen. Dat doen ze op eigen kracht, maar ook in verbinding met alle leerlingen van hun groep.
Elke 6 tot 8 weken komt de leerlingenraad bij elkaar. Er is een agenda en zowel de leerlingen als het team kan onderwerpen aandragen. Namens het team is juf Gerie de gesprekspartner voor de leerlingenraad,
Per leerjaar worden er 2 leerlingen gekozen en zij nemen zitting in de leerlingenraad voor 1 jaar.