Oudervereniging

De BERK heeft een actieve OV. Het bestuur is samengesteld uit een groep van gekozen ouders die, samen met u, allerlei activiteiten organiseert en meedenkt over het totale schoolgebeuren. Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarbij u, als betalend lid, van harte welkom bent. Elke zes weken vergadert het bestuur in aanwezigheid van een teamlid. De vergaderingen zijn openbaar, maar er is geen spreekrecht, tenzij van tevoren aangevraagd. Wanneer u geïnteresseerd bent in het lezen van de notulen kunt u een e-mail sturen naar OVdeBerk@outlook.com 

Bestuursleden van de OV: 

Renske Vonk, Marieke Ketelaars, Mirjam van Son, Wietske de Jong, Hanneke Hamers, Caroline Govers, Lennie Donders, Kitty Poelgeest-Lombarts, Angeliek Klijn, Christine Vogels en Tamara van Buuren. 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50.

Daarvan bekostigen we: 
• Festiviteiten zoals Carnaval, de Paasviering, Koningsdag, de BERKdag 
• Kerst 
• Sinterklaas 

Download Voorstelrondje OV de Berk Download Huishoudelijk reglement OV De Berk (Okt 2023)