Passend onderwijs

Passend Onderwijs
Alle speciale en reguliere basisscholen uit de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena
horen bij het samenwerkingsverband ‘Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena’ (afgekort tot PO
LHA). Samen verzorgen de scholen binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs voor alle
kinderen die in deze gemeenten wonen. Informatie over het samenwerkingsverband vindt u op
www.samenwerkingsverbandlha.nl.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Dat doet onze school door de
onderwijsbehoeften van uw kind vast te stellen en hierop tijdens de lessen af te stemmen. Op deze
manier biedt de school basisondersteuning, waarmee de meeste kinderen zich op de basisschool goed
kunnen ontwikkelen. In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke basisondersteuning en welke
extra ondersteuning de scholen bieden. Ons ondersteuningsprofiel staat op de website van de school.