Schooltijden

Lestijden 

Alle kinderen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 8.30 tot 14.30 uur.
Op woensdag is er les in alle groepen van 8.30 tot 12.15 uur.  

De kinderen in groep 1-2 zijn 8 vrijdagen extra vrij. Deze vrije vrijdagen zijn gepland op:  

15 september

3 november

24 november

26 januari

1 maart

12 april

17 mei

14 juni