Kennismaken en aanmelden

Wanneer u interesse heeft in De BERK en u erover denkt uw kind aan te melden op onze school wordt
een afspraak gemaakt voor een kennismaking. Tijdens de kennismaking ontvangt u informatie over de
school en krijgen we een beeld van uw kind. Tijdens de rondleiding vertellen we over het onderwijs en
de gang van zaken op De BERK. Na afloop krijgt u een aanmeldingsformulier mee. Als u besluit uw kind
op De BERK aan te melden levert u het ingevulde en ondertekende formulier bij ons in. De gegevens
van uw kind worden vervolgens opgenomen in ons administratiesysteem. Het gaat dan om een
(voor)aanmelding.

Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 wordt neemt school contact met u op voor een intakegesprek.
In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind tot op dat moment. Wanneer er
bijzonderheden zijn dient u dit te melden, zodat wij daar met ons onderwijs en onze begeleiding zo
goed mogelijk op aan kunnen sluiten. In uitzonderlijke gevallen (wanneer wij als school de benodigde
zorg niet kunnen bieden) kunnen wij uw doorverwijzen naar een school waar deze zorg wel geboden
wordt.

Acht weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op om een kennismaking
en oefenmomenten in te plannen. Uw kind mag een aantal dagdelen komen oefenen.