Documenten

Op deze pagina vindt u verschillende documenten.

Verlof

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, kan de school buitengewoon verlof verlenen als er sprake is van gewichtige c.q. geldige redenen. Dit verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Het formulier daarvoor kunt u verkrijgen bij de directeur van de onze school of kunt u hier downloaden.

Download Buitengewoonverlof_aanvraagformulier_de BERK 2021