Schoolgids

Hieronder vindt u de schoolgids van basisschool De BERK. De BERK is gevestigd in Kaatsheuvel en is een van de scholen van stichting Leerrijk! In de schoolgids, die bedoeld is voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij de school, stellen wij De BERK aan u voor. Aan ouders en verzorgers die al een kind op onze school hebben, leggen we verantwoording af over onze organisatie en manier van werken in het komende schooljaar. Nieuwe ouders heten we van harte welkom. Fijn dat u voor onze school kiest of van plan bent dit te doen. In deze schoolgids beschrijven wij onze missie en visie, onze plannen voor het komend schooljaar, wat we willen bereiken en hoe we dit organiseren. Tevens vindt u er relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school.

Daarnaast geeft deze gids vooral veel praktische informatie over allerlei zaken, die met onze school te maken hebben en dus voor u van belang zijn. Belangrijke informatie is geconcentreerd in bijlagen achteraan. In de tekst wordt hier steeds naar verwezen. 

Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, horen wij die graag van u. U bent van harte welkom voor een nadere toelichting. 

Download bijlage bij schoolgids De BERK 2023-2024 met bovenschoolse informatie Download Schoolgids 2023-2024