Ons onderwijs


Op De BERK is het onderwijs georganiseerd vanuit jaargroepen; kinderen van veelal dezelfde leeftijd
zitten bij elkaar in een groep. In deze jaargroepen worden ’s ochtends de basisvakken taal, spelling,
rekenen en lezen aangeboden. Instructies vinden plaats in het groepslokaal. De verwerking van de
lesstof kan zowel in het groepslokaal als op het leerplein plaatsvinden.

In de middag wordt er tijd ingeroosterd voor onderzoekend en thematisch leren. Diverse vakgebieden worden geïntegreerd aangeboden. Het komend schooljaar wordt er in de middagen voornamelijk met de eigen jaargroep gewerkt. Onderzoekend en thematisch werken is nieuw op De BERK. Nadat leerkrachten en leerlingen uitgebreid kennis hebben gemaakt, en ervaring opgedaan hebben met onderzoekend en thematisch leren zal deze manier van werken ook groepsdoorbrekend aangeboden worden.