Overblijven

Alle kinderen blijven over op school. In het rooster is een moment ingepland om in de klas te eten. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten onder toezicht van vrijwilligers. De leerkrachten hebben dan een moment pauze. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage van € 25,- per kind, per jaar gevraagd. Tijdens de middagpauze (30 minuten) wordt er gesurveilleerd door vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding die bekostigd wordt uit de gevraagde vrijwillige bijdrage.

Categorie: